Contech-Construction Technologies

10 Haz 2022

Dünya İnşaat Sektörü Büyük Bir Değişimin Eşiğinde

CICA Genel Kurul Toplantısı

 17-19 Mayıs 2022 tarihlerinde İsrail’de gerçekleştirilen CICA Genel Kurul Toplantısından inşaat sektörünün geleceğine dair önemli notlarım

 

Contech-Construction Technologies

 

 CICA (Confederation of International Contractors Associations-www.cica.net) Genel Kurulu Gezisi 17-19 Mayıs 2022 tarihleri arasında IBA (İsrail Müteahhitler Birliği-Israel Builders Association-www.acb.org.il) ev sahipliğinde İsrail’de gerçekleşti. İsrail İnşaat Teknolojileri Geliştirme Merkezi ConTech-Construction Innovation Zone’un CEO’su Zachi Flatto’nun özel daveti ile katıldığım 3 günlük programda CICA Genel Kurul gündeminin yanı sıra, inşaat sektöründe teknolojik inovasyon ve iş güvenliğinin geliştirilmesi; odak konuların temelini oluşturuyordu.

Programın 2. gününde gerçekleşen genel kurul gündemine geçmeden önce ev sahibi İsrail Müteahhitler Birliği’nin özel teması inşaat sektöründe inovasyon ve iş güvenliği konularında yapılan çalışmalara ve elde edilen gelişmelere değinmek istiyorum.

İnşaat Teknolojileri ve İnovasyon Ekosistemi

3 günlük programın ve İsrail İnşaat Sektörünün odağında yer alan “ConTech-Construction Innovation Zone”, inşaatta inovasyonun ve teknolojilerin geliştirilmesi için 5 yıl önce sadece 5 contech startup’la kurulmuş ve bugün inşaat/gayrimenkul sektörüne yönelik 300 teknoloji startup’ı ile sektörün gelişimine destek veren önemli bir konuma gelmiş. Contech İnovasyon Merkezini; İsrail Müteahhitler Birliği, Sanayi ve Ekonomi Bakanlığı, İnşaat ve Konut Bakanlığı, İsrail İnovasyon Otoritesi ve İsrail İnşaat Sektörünü Tanıtma ve Geliştirme Fonu destekliyor. Merkezle ilgili detaylı bilgiye, arzu ederseniz www.contech.me üzerinden ulaşabilirsiniz.

Gezinin 1. günü, İtalyan bina tasarım grubu Studio Fuksas tarafından tasarlanmış olan The Peres Center for Peace and Innovation’da gerçekleşti. Bina; amacın tasarımla vücut bulmuş hâli gibiydi, güçlü ve vizyon açıcı bir şekilde herkese kucak açıyordu.
IBA ve İsrail İnşaat Sektörünün Tanıtılması ve Geliştirilmesi Fonu Başkanı Raul Srugo, CICA Başkanı Irwin Perret ve ConTech-Construction Innovation Center CEO’su Zachi Flatto’nun açılış konuşmalarının ardından merkezde yer alan 9 startup’ı ve sektörün problemlerine getirdikleri çözümleri daha yakından tanıma fırsatı bulduk.

Bu contech startup’lar arasında tüm binayı BIM’de tasarlayıp, fabrikada E+M tesisat montajı dâhil bitmiş yapı elemanları olarak üretip sahada monte edecek kadar kapsamlı ürünler geliştirmiş olan yeni nesil müteahhit girişimler olduğu gibi sadece sahada şakul kontrolü sağlayan temel dijital ekipmanlar da vardı. Çevreye duyarlı inovatif malzemeler olduğu gibi süreci iyileştiren yazılım çözümleri de yer alıyordu. İsrail; devlet ve sektörel kurumlar nezdinde “inovasyon ekosistemini” merkeze almış ve inşaat sektörünü inovasyonla geliştirme konusunda öncü konumuna oturmuş görünüyordu.

Contech-Construction Technologies

İş Güvenliğinin Geliştirilmesi

3 günlük programın diğer odak konusu ise iş güvenliği performansının artırılması idi. IBA bu konuyu iyileştirmeyi, ana hedefleri arasına almıştı. İş güvenliğinin geliştirilmesi için devletin kontrol-ceza sistemlerinden ziyade davranış değişikliği yaratan; çalışanlarla iş birliği, bilinçlendirme ve örnek olma temeline dayanan liderlik yaklaşımlarının daha etkili olduğu istatistiklere dayalı olarak gösterildi. Bu konuda askeri pilotların mentorluğunda yapılan çalışmalar detaylı olarak anlatıldı. Genel kurulun sonunda CICA ve IBA başkanları, iş güvenliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yürütecekleri konusunda ortak taahhüt imzaladılar. CICA üyesi olarak bu taahhüt, Türk Müteahhitler Birliğini de kapsıyor.

 CICA Olağan Genel Kurul Toplantısı

Contech-Construction Technologies2’nci gün CICA Genel Kurul Toplantısı; 1965’te yapıldığı dönemde 160m yükseklikle Orta Doğu’nun en yüksek binası olan İsrail’in ilk gökdeleni Shalom Meir Tower’da yer alan IBA Merkez Ofisi’nde gerçekleşti. Bina, İsrail’in o zamandan inşaat sektörüne verdiği önemi gösteriyor.

Toplantıda; savaş sonrası Ukrayna’nın yeniden inşası, artan inşaat maliyetleri, sektördeki verimsizlik, ham madde kıtlığı, enerji tedarikindeki dar boğazlar, dünyanın altyapı ihtiyacının karşılanması, iş güvenliğinin geliştirilmesi, sürdürülebilirlik ve beyaz yaka/mavi yakada yetenek ile yetkinlik kıtlığı, sektörün önündeki çözülmesi gereken acil konular arasında vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u Ziyaret

Contech-Construction Technologies3’üncü gün gerçekleşen ziyaretimizde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, toplumların refahı için inşaat sektörünün önemine ve baş etmesi gereken sorunlara yönelik kısa, net bir konuşma yaptı. Konuşmasında sürekli artan nüfusla çoğalan yapı ihtiyacı, sürdürülebilirlik ile güvenli ve sağlıklı toplumların geliştiği akıllı şehirler için tek çarenin, inovasyon eko-sistemi kuruluşu olduğunu önemle vurguladı. Bu kuruluş için sınır tanımadan tüm ülkelerin, paydaşların, disiplinlerin, kurumların, uzmanların, bilim insanlarının, tasarımcıların, mühendislerin ve müteahhitlerin teknoloji geliştiren startup’larla bir araya gelmesi gerektiğinin; teşvik ve kanunların inovasyon ekosistemini geliştirecek şekilde düzenlenmesi zorunluluğunun altını çizdi.

 

 

Programdan Çıkarımlarım

Peki bu 3 günlük toplantılar ve sunumlardan eleğimde ne kaldı?

  1. İnşaat sektörünün başarısı, toplum refahını ve ekonominin kontrol altında tutulabilmesini çok yakından etkiliyor. Sektör firmaları için dünyada iş potansiyeli sıkıntısı yok. Yapılacak çok inşaat işi var yeter ki bunları erişilebilir maliyetlerde gerçekleştirebilelim. Bunun da tek yolu: “inovasyon”. İsrail bu konuya en üst düzeyde odaklanıyor ve dünyada bu başlıkta liderliğe oynuyor. Ülke, bahsi geçen konudaki tutkulu tavrıyla takdiri hak ediyor ve 5 yıldır yaptığı çalışmaların da sonuçlarını almaya başlamış durumda. Sunum yapan girişimlerden VEEV, Şubat 2022’de global yatırımcılardan 400 milyon toplamda ise 597 milyon dolar yatırım almış. Bu rakamlar contech’ler için bir rekor niteliği taşıyor ve sektörü değiştirmeye başlamak için yeterli enerjiye ve desteğe sahip olunduğunu gösteriyor.

Görünen o ki inşaat sektörünün bu verimsizlikle dünyayı tüketmeye devam ederek insanlığın ihtiyacını karşılayamayacağı, yatırımcılar dâhil tüm dünya tarafından anlaşılmış durumda. İş yapış şeklimizi kökten değiştirmeye, bunun için de sektörü yeniden yaratacak contech girişimlerine ihtiyacımız var.

Dünya inşaat sektöründe bir anda oyun dışında kalmamak veya teknolojide dışa bağımlı olmamak için bizim de contech girişimlerimize önem vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde sadece teknoloji ithal etmekle kalmayıp, bir anda kendimizi fabrikalarda yapılmış konutları dahi ithal ederken bulabiliriz.

www.Contech.me 5 yıl önce 5 girişimci ile kurulmu 2020-2021 Yapı Fuarı akabinde 9 girişimci ile birlikte kurmuş olduğumuz www.Consei.tech’in de bugün arkasında hiçbir kurumsal destek olmadan, birbirine katkı sağlayarak potansiyel yaratmaya çalışan 12 üyesi var. Ne mutlu ki sektörden ve devletten gerekli ilgiyi görürsek bizim de gelişme ve teknoloji geliştirme potansiyelimiz var. Fikir ve teknoloji geliştirmekte sorunumuz yok, önemli olan sektörün dikkatini çekip bunları pazarda tutundurmak. Her sektörün kendine özgü uzmanlaşmış kuluçka merkezleri var, inşaat sektörü için de böyle bir merkezin kurulmasının zamanı çoktan geldi. Artan inşaat maliyetleri, bunu net bir şekilde gösteriyor.

www.gayri-menkul.com yazarlarından ve Consei.tech’in kuruluş üyelerinden bir contech girişimcisi olan Sn. Güliz Fiş’in yazı dizisindeki konuklar gibi girişimcileri cesaretlendirmemiz, onlara mentorluk etmemiz, ürünlerini deneyerek geri bildirim vermemiz ve sektörü hep birlikte geliştirmemiz gerekiyor. Eminim gelişmeye başladıklarında, bu akıllı çözümlere yatırımcı olmak için sıraya gireceğiz.

Yapılı çevrede yaşamak ve inşa edilmiş alt yapılar kullanmak zorunda olduğumuz sürece inşaat sektörü hepimiz için hayati önem taşıyor. Bu nedenle inşaat sektörünün gelişmesi toplumsal bir ihtiyaç ve herkese sorumluluk düşüyor. Mevcut kuluçka merkezlerinde hızlı geri dönüş olmadığı ve sektörel mentor ağı bulunmadığı için kendilerini göstermekte ve gelişmekte güçlük çekiyorlar.

Sektörel kurumlarda satış ve tanıtım için yapılan görüşmelerde işletmeler, tamamen kullanıma hazır gelişmiş ürün bulma beklentisi içinde oluyor. Ancak kendimiz deneyip girişimlerimize sahip çıkarsak dünyada öncü konuma ulaşabiliriz ve son günlerde hepimizin moralini bozan konut-inşaat maliyetlerini kontrol altına alabiliriz. Ampulü bulana kadar Edison’un kaç deneme yaptığını ya da başarılı aşı bulunana kadar kaç başarısız ürün denendiğini unutmamak gerek. Zira başarısızlıklar olmasaydı başarı da olmazdı. O nedenle sektörel kurumların ve en üst düzeyde devletin, sektörel kuluçka merkezi oluşmasına ve ürünlerin sektör tarafından geliştirilmesine destek olması gerekiyor.

  1. 3 günlük programın dikkat çeken diğer konusu, iş güvenliğinin iyileştirilmesinde atılan adımlardı. Çalışan davranışlarını değiştirmek için kumanda-kontrol ve ceza yönteminin işe yaramadığını gördük. Çalışanlara liderlik ve mentorluk edildiğinde ve onlarla iş birliği yapıldığında, yani çevik liderlik yaklaşımları ile kayda değer gelişmeler elde edilmişti. Tabii burada, “Bizde bu işler böyle yapılır” demeden farklı sektörlerden deneyim almanın faydası da çok yüksekti. Sahada askeri pilotların çok sert tavırlar sergileyeceğini düşünürsünüz. Oysa son derece iş birliği içinde çalışanların, davranışlarını değiştirmelerini ve daha güvenli çalışmalarını sağlamışlardı.
  2. Tüm dünyada mavi yaka iş gücü sıkıntısı var. Standart eğitim sistemimiz usta yetiştirmeye uygun olmadığı gibi şantiye koşulları da yeni neslin sektörü tercih etmesini engelliyor. Mevcut ustalar ise uluslararası pazarda Türkiye koşullarına göre ciddi avantajlarla çalışma olanağı buluyorlar. Bizim onları daha verimli kullanarak (burada çevik ve yalın inşaat yönetimine dikkat çekmek istiyorum), metrekareye düşen işçilik maliyetimizi düşürmemiz gerekiyor. Metrekare inşaat maliyetindeki işçilik tutarını, iş gücünü verimsiz çalıştırırken düşük tutmamız pek sürdürülebilir görünmüyor. Ustaların geliştirilmesi ve çalışan bağlılığının sağlanması, inşaat sektörümüzün önündeki önemli problemler arasında yer alıyor. Prefabrikasyon oranının artması, bu konuda önemli fırsatlar sunabilir.

WEF’in The Boston Consultants’a hazırlatmış olduğu 2018 tarihli “İnşaat Sektörünün Geleceği İnşa Etmesinin 6 Yolu (6 ways the construction industry can build for the future)” başlıklı rapora göre inşaat maliyetlerini düşürmek için modülasyon ve prefabrikasyon, sektörde önemli bir yer tutacak. Binaların dijital ikizlerinin hazırlanması yaygınlaşacak ve bu da akıllı yapılı çevrelerin gelişmesini sağlayacak. Tükettiğimiz dünyayı geri kazanmak için “sürdürülebilir dönüşüm” de büyük önem kazanacak. Bunların hepsi için de inovasyon ekosisteminin kurulması, genç yeteneklerin sektöre çekilmesi elzem olacak.

Contech-Construction Technologies

Bu dünyayı yeniden inşa etmek için yapacak çok işimiz var.

Hepimize kolay gelsin…

Bu yazı  gayri-menkul.com da yayınlanmıştır.

Total Page Visits: 4879 - Today Page Visits: 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir