Değişken koşullara adaptasyon ve sürdürülebilir başarı temellerine oturan çevik yönetim yaklaşımları inşaat sektörü de dahil olmak üzere yaygınlaşıyor. İinşaat sektöründe tasarımcı ve uygulamacı gruplarda başarılı örnekleri olan çevik yönetim yaklaşımlarını, YAPI SEKTÖRÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜMENİN SIRRI “ÇEVİK DÖNÜŞÜMÜ” KONUŞUYOR paneli ile YAPI FUARI’na taşıyoruz.
Yapı Fuarı ile ortak projemiz YAPITECH GARAGE sektörün STARTUP’larını (tekno-girişimlerini) İnşaat sektörü ile buluşturuyor. Birbirinden inovatif STARTUP’ların tasarım aşamasından bina teslim aşamasına kadar farklı olanaklar sunduğu teknolojilerle tanışmak için sizleri YAPITECH GARAGE alanını ziyarete bekliyoruz.
01.02.2020’de Hacettepe Teknopark- Ankara’da İZGE Yazılım Eğitim Danışmanlık firması ekibi ile bir araya geldik ve PMI yönetim yaklaşımı ile Çevik (AGILE) bakış açısı ve SCRUM yaklaşımlarını değerlendirdik. Proje Yönetimi konusunda en eski ve en geniş uluslararası gönüllü ağına ve en yaygın kullanıma sahip PMI metodolojisinin nasıl “Bir Gün Her İşletme Çevik Olacak” kuralına uyarak çevikleşmekte olduğunu konuştuk.

NASIL ÇALIŞIYORUZ

İşletmelerin en büyük sorunu değişime adapte olmak. Adaptasyonun ilk adımı değişken dünya koşullarını takip edip işe etkisini analiz edebilmek, ikincisi iş gücü ve organizasyonunuzu buna adapte olacak hale getirmek. Buna kısaca ÇEVİKLEŞMEK diyoruz. Yeni nesil yönetim yaklaşımlarının işletme ihtiyaçlarınıza uyarlayarak işletmenizdeki potansiyeli birlikte ortaya çıkarıyoruz birlikte hayata geçiriyoruz. Bir şeyin doğrusunu bilip söylemek yetse idi annemizi dinler hiç hasta olmazdık. O nedenle işletmenize uygun doğruları birlikte keşfedip uyguluyoruz.

Pazardaki bir fırsatın veya şirketinizdeki bir potansiyelin ortaya
çıkarılması ve bu fikrin müşteriye sunulmak üzere operasyondan
pazarlanma sürecine kadar maliyet ve gelir modeli dahil “İŞ MODELİNİ”
takımlarınızla workshop yaparak tasarlıyoruz, inovasyon alanlarını
keşfediyoruz.
Unutmayın dünyanın en iyi iş fikrine de sahip olsanız iyi bir “iş
modeli”niz yoksa hayal kırıklığına uğrarsınız ve bir bakarsınız başkası
sizin fikrinizle başarıya ulaşmış.

İnşaat Sektörü en hantal ve en verimsiz sektörlerin arasında başı çekiyor ve değişime adaptasyon, güvensizlik, düşük çalışan motivasyonu ve işi sahiplenme, çok paydaşlı yapılar arasında bilgi akışı ve koordinasyon sorunları verimliliğe engel oluyor, oluk oluk paranın sokağa akmasına neden oluyor. ÇEVİK YÖNETİM YAKLAŞIMLARI üretken takımlara dönüşme ve takımların sürekli olarak kendini geliştirmesi kültürü ile İnşaat Sektörüne büyük katma değer sağlıyor.

 • Mimarlık ve mühendislik tasarım firmalarının,
 • Multidisipliner BIM takımlarının
 • Tasarla+yap çalışılan “yap işlet devret” yüklenicilerin
 • Alt yüklenicilerin ve
 • Ana yüklenicilerin

çevik proje takımlarına dönüşerek kayıpları kazanca dönüştürebilirler, daha kısa zamanda daha az iş gücü ile daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlayabilirler.

Her ne kadar çevik yaklaşımlar belli çalışma şekillerini önerseler de her firmanın dönüşüm yolculuğu kendi içinde bulunduğu duruma göredir. O nedenle bu metotlardan faydalanarak süreci birlikte tasarlıyor ve sorunları çözerek ilerliyoruz.

Sanayi devriminden kalma yönetim yaklaşımları değişime adaptasyon ve yeni neslin motive olarak işi sahiplenmesi konusunda büyük dezavantajlara sahip.  Bunu ilk fark eden yazılım sektörü Çevik Yönetim yaklaşımları son 20 yılda çağ atladı. Yazılım dışı sektörlerle çevik iş yapış öğelerini uyarlayarak üretkenliklerini artırıyoruz.

Mesleki eğitimler kapsamında işletme yönetimi ve girişimcilik konuları yer almıyor, oysa hekim, avukat, mimar, mühendis gibi birçok meslek sahibi kendi işletmesini kurup mesleğini icra ederken işletmesini de geliştirmek zorunda. Bu nedenle kısıtlı sayıda butik işletme sahibine yol arkadaşlığı yapıyorum, haftalık kahve molaları ile onları günlük iş telaşlarından çıkarıyorum ve birlikte işletmenin yol haritasına bakıyoruz.

Ne Müthiş Fikirler Gördüm, İş Modelleri Yoktu

Çoğunluğu genç olan veya profesyonel hayattan patronluğa geçen girişimciler müthiş fikirler ve ideallerle “Startup” şirketlerini kuruyorlar ve fikrin başarı için yeterli olduğunu bir anda büyük başarılara ulaşacaklarını düşünüyorlar ve umdukları kadar hızlı ilerleyemeyince hayal kırıklığına uğrayıp pes ediyorlar.  Bu nedenle birçok fikir heba oluyor ya da pazar şansı olmayan fikre emek ve zaman harcanıyor.  Kuluçka merkezleri gibi oluşumlar bünyesinde girişim fikrinin değerlendirilmesi, karlı bir şekilde iş modelinin hazırlanması ve piyasaya sunulması ve ölçeklenmesi süreçlerinde kuluçka merkezleri bünyesinde mentorluk ve network desteği veriyoruz.

Ayrıca birçok kuluçka merkezinde ikinci planda kalan inşaat sektörüne ürün geliştiren Start-up’lara özel olarak destek oluyor ve onların sunduğu değerin pazarla buluşmasına özel bir oluşumla destek oluyoruz.  İnşaat Sektörü start-up’ları özel olarak mentorluk desteği talebinde bulunabilirler.

EĞİTİM PROGRAMLARI

Tüm Eğitimler

DDPY02-Bina Tasarımı ve BİM Süreçlerinde Çevik Yönetim

DDPY02-Bina Tasarımı ve BİM Süreçlerinde Çevik Yönetim

Talep üzerine kapalı gruplara verilmektedir. Talep üzerine kapalı guruplara verilemktedir.

Eğitim Detayı

DDPY03-Dijital Dönüşüm Projelerinde Çevik Yönetim

DDPY03-Dijital Dönüşüm Projelerinde Çevik Yönetim

Talep üzerine düzenlenmektedir. Kuluçka merkezinde

Eğitim Detayı

DDPY01-Değişken Dünyada Çevik Proje Yönetimi

DDPY01-Değişken Dünyada Çevik Proje Yönetimi

20 – 21 Mart 2020
Erken kayıt Sonu: 10 Mart 2020

Eğitim Detayı

DDPY04-Startup'lar İçin Çevik Proje Yönetimi

DDPY04-Startup'lar İçin Çevik Proje Yönetimi

Talep üzerine kuluçka merkezlerinde düzenlenmektedir.

Eğitim Detayı

DDIG01-Değişken Dünyada İş Geliştirme ve İnovasyon

DDIG01-Değişken Dünyada İş Geliştirme ve İnovasyon

15 -16 Mayıs 2020
Erken kayıt Sonu: 8 Mayıs 2020

Eğitim Detayı

Kimdir DEMET DEMİRER

Yaşam amacımı,

 • iyiye güzele doğru değişimin içinde etkin rol almak ve
 • sürekli öğrenmek ve gelişmek

Olarak tanımlayabilirim.

Orta öğrenimimi TED Kayseri Koleji’nde, mimarlık lisans ve yüksek lisans eğitimlerimi İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamladım. İnşaat sektöründe 20 yılı aşan iş deneyimimin ardından, kendim için bir dönüşüm sürecine girerek; girişimcilik, mentorluk ve koçluk eğitimleri aldım, “insanla insan için çalışıyoruz ama insanı tanımıyoruz” düşüncesi ile İstanbul Üniversitesi’nde sosyoloji eğitimi almaya başladım. Halen gelişen, değişen yönetim modelleri konusunda eğitimler verip kurumlara değişim süreçlerinde mentorluk yaparken sürekli eğitimler alarak kendimi de geliştirmeye büyük önem veriyorum. Mümkün olduğunca farklı segment ve sektörlere dokunarak ve iş birlikleri kurarak bilginin transferle büyümesine özen gösteriyorum.

Profesyonel olarak inşaat sektöründe çalıştığım süreçte çeşitli düzeylerde yöneticilik görevi üstlendim, yenilikçi kurumsal gelişim ve dijital dönüşüm projelerine, yeni markaların oluşmasına liderlik ettim ve proje yönetim danışmanlığı yaptım.   Deneyimimin önemli bir kısmını Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi A.Ş. ve Proje Yönetim A.Ş. çatısı altında geçirdim. Planlamacı/Primavera’cı olarak başladığım sektörel kariyerim, çeşitli yöneticilik aşamalarından sonra yurt içi ve yurt dışında önemli inşaat projelerine, işveren adına, proje yönetim hizmeti veren Proje Yönetim A.Ş.’nin ortaklığı ve genel müdürlüğü aşamasına kadar geldi. Çok değerli meslek duayenleri ve ekip arkadaşları ile çok güzel işlerde yer aldım.

Önce kendimden başladığım değişim yolculuğuma 2015 yılında kurduğum

“DEĞİŞİM MİMARI – İnovatif Yönetim Danışmanlığı”®

markası ile değişimi yaratmak isteyen firmalar ile birlikte devam ediyorum.  Bu bağlamda tekno girişimlere (StartUp), KOBİ’lere ve büyük ölçekli firmalara, İnşaat sektörü firmalarına çözüm ve insan odaklı olarak yeni ve rekabetçi fikirler geliştirip hayata geçirme konusunda koçluk/mentorluk/danışmanlık yapıyorum.  Son derece hareketli bir hal alan pazar koşullarında ve yeni jenerasyon çalışanlarla firmaların esnek ve çevik bir şekilde yenilikçi organizasyonlara dönüşmelerine destek veriyorum.

Bu süreçteki kazanımlarımla, 2017-2018 yılında Türk inşaat sektöründeki verimsizliğe ve mutsuzluğa çözüm geliştirmek amacı ile, bana inanan arkadaşlarım ve firmalarla birlikte, İstanbul Proje Yönetim Derneği (IPYD) bünyesinde AGILETURKEY ile ortak “İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÇEVİK DÖNÜŞÜM” hareketini başlattım. “Farklı sektörlerden öğrenerek inovasyon” prensibi ile yazılım sektöründe yaygın olan çevik yapılanmanın ve iş yapış pratiklerinin sektörde başlamasına liderlik ettim. Bu proje kapsamında MUUM MimarlıkMetal Yapı Cephe A.Ş. ve Yapı Merkezi A.Ş. gibi sektörün önde gelen uluslar arası öneme sahip firmalarına son derece stratejik önem taşıyan projelerinde Çevik Yönetim pratikleri kullanarak çalışmaları konusunda destek verdim.  Bu akımın devam etmesi için “AgileConstruction-TR” platformunu kurdum.

Bir gün her işletme çevik olacak, çünkü ancak onlar hayatta kalacak.  Dünyadaki değişime ayak uydurmak için her sektördeki her ölçekteki firmanın düşünen organizasyonlara dönüşüp çevikleşmesi gerek, bu nedenle farklı sektörlerde çevik dönüşümün tetiklenmesi için öncü çalışmalar yürütmeye devam ediyorum.  Dijital dönüşüm projelerinde çevik yaklaşımlar da bu güncel konuların içinde yer alıyor.

İşletmeler değişimin maliyetini hesaplıyorlar ancak değişmemenin maliyeti çok yüksek. Konfor alanının sonu haşlanmış kurbağa sendromu.  O nedenle fırsat buldukça değişimi tetikleyici farkındalık ve motivasyon konuşmaları yapmaya özen gösteriyorum.

Ne Müthiş Fikirler Gördüm, İş Modelleri Yoktu: Çoğunluğu genç olan veya profesyonel hayattan patronluğa geçen girişimciler müthiş fikirler ve ideallerle “Startup” şirketlerini kuruyorlar ve fikrin başarı için yeterli olduğunu bir anda büyük başarılara ulaşacaklarını düşünüyorlar ve umdukları kadar hızlı ilerleyemeyince hayal kırıklığına uğrayıp pes ediyorlar.  Bu nedenle birçok fikir heba oluyor ya da tersi pazar şansı olmayan fikre emek ve zaman harcanıyor.  O nedenle zaman ayırabildiğim ölçüde, sınırlı sayıda da olsa Startup’lara mentorluk yaparak; girişim fikrinin değerlendirilmesi, karlı bir şekilde iş modelinin hazırlanması ve piyasaya sunulması ve ölçeklenmesi süreçlerinde mentorluk ve network desteği vermeye çalışıyorum.  Ben de bu gelecek vadeden parlak gençlikten çok şey öğreniyorum.

Patrona Kahve Molası: Mesleki eğitimler kapsamında işletme yönetimi ve girişimcilik konuları yer almıyor, oysa hekim, avukat, mimar, mühendis gibi birçok meslek sahibi kendi işletmesini kurup mesleğini icra ederken işletmesini de geliştirmek zorunda.  Bu nedenle kısıtlı sayıda butik işletme sahibine yol arkadaşlığı yapıyorum, haftalık kahve molaları ile onları günlük iş telaşlarından çıkarıyorum ve birlikte işletmenin yol haritasına bakıyoruz.

İşletmelerin en büyük korkusu yeni nesille çalışmak, yeni nesilse gerçek hayattan habersiz okul duvarları arasında büyüyor.  Üniversitelerde ve gençlik kamplarında liselere çevik yönetim ve girişimcilik etkinlikleri düzenliyor yaratıcı düşünce tekniklerini kullanma ve takım olarak üretme konusunda gelişmelerine katkı sağlıyorum. İTÜ Mezunlar Derneği Bünyesinde Öğrencilere mentorluk yapıyor gelişimlerini takip ediyorum.  Ben de bu sayede yeni nesli tanımış ve onlarla çalışmaya şimdiden alışmış oluyorum.

Sözün özü:

Hayatta kalmak isteyen her sektörde ve segmentte firma için;

 • DEĞİŞKEN DÜNYADA İŞ GELİŞTİRME ve
 • DEĞİŞKEN DÜNYADA PROJE YÖNETİMİ

Temaları ile atölye çalışmaları düzenleyip, danışmanlık ve mentorluk yapıyorum. Bu şekilde kurumların değişen dünyaya adapte olup kendi fırsatlarını yaratmalarına destek oluyorum.  Bir şeyin doğrusunu bilip söylemek yetseydi annemizi dinler hiç hasta olmazdık.  O nedenle en doğruyu bilmekten çok onu birlikte keşfetmemizin en büyük değişimi yaratmada ilk adımımız olduğunu düşünüyorum.

Başta da belirttiğim yaşam amacına geri dönersek:

 • iyiye güzele doğru değişimin içinde etkin rol almak ve
 • sürekli öğrenmek ve gelişmek

O nedenle değişen koşullarda oluşan ihtiyaç ve fırsatlara göre beni her sektörde ve ortamda iyiye ve güzele doğru değişimin içinde ve bu tanıma uyan projelerinizde yanınızda görebilirsiniz.

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMALAR VE ÜYELİKLER

NE DEDİLER

TÜM YORUMLAR