Sanayi devriminden kalma yönetim yaklaşımları değişime adaptasyon ve yeni neslin motive olarak işi sahiplenmesi konusunda büyük dezavantajlara sahip.  Bunu ilk fark eden yazılım sektörü Çevik Yönetim yaklaşımları son 20 yılda çağ atladı. Yazılım dışı sektörlerle çevik iş yapış öğelerini uyarlayarak üretkenliklerini artırıyoruz.