Çalışanlarınızın Potansiyelinden Faydalanın Yeni İş Alanları Yaratın

İşletmelerimizi etkileyen dış ve iç koşullar sürekli değişiyor.  Bu değişim mevcut ürününüz ve iş yapış şekliniz için tehditler oluştururken bir yandan da yeni fırsatlar ve olanaklar ortaya çıkarıyor.

Dünya devleri garaj konsepti ile kendi kurum-içi girişim evlerini kurarak, mevcut hantal hiyerarşik yapılarını by-pass edip start-up ruhu ile yeni iş fikirleri geliştirip ve hayata geçiriyorlar.

Çevik doğan yeni nesil firmalar çalışan sayıları binleri geçse de organizasyonlarını kendi kendine iş fikrini geliştirip hayata geçiren bir start-up kuluçka merkezi gibi geliştiriyorlar.

Her sektörden değişimi yönlendiren büyüme odaklı firmaların çoğunda çalışanlar zamanlarının %20’sini farklı departman ve projelerdeki iş arkadaşları ile bir araya gelerek firmayı geliştirmek üzere gelişim projeleri üzerinde çalışarak geçiriyorlar.

Siz de değişimin sadece üst yönetimin takip edebileceğinden çok daha fazla kaynaktan geldiğini görüyor ve takımlarınızın girişimci bakış açısı ile iş fikri geliştirip hayata geçirmesinin işletmenize sağlayacağı katma değerden faydalanmak istiyorsanız birlikte multi-disipliner girişimci takımlarınızı yetiştirip
– Müşterinin ihtiyacına uygun iş fikrini
– Pazar dinamiklerine uygun karlı iş modelini tasarlayıp
– Çevik bir şekilde pazara çıkmasını ve geri bildirimlerle pazarda yer edinecek şekilde gelişmesini ve
-Yöneticilerinize çevik düşünce ve inovasyon odaklı mentorluk eğitimleri vererek  birlikte işletmenizin sürdürülebilir  başarı kazanmasını sağlayabiliriz.

Program Çevik İş Geliştirme ve Proje Yönetimi yaklaşımlarının bir arada kullanılması ile eğitim, atölye çalışması ve mentoluk aşamalarından oluşmaktadır.  Klasik onay mekanizmaları by-pass edilirken, çevik yönetimin doğası gereği şirket yönetimi ve paydaşlardan sıkı geri bildirim süreçlerini içerir.

Ürün/hizmet gelişim sürecinde takımlarla:
– Firmanın güçlü yanları, mevcut kaynakları, değerleri ve hedeflerinin değerlendirilmesi
-Sektörel koşulların, fırsatların, pazarın incelenmesi
-Şirket misyonu ile uyumlu proje hedefinin belirlenmesi
– Müşterinin Problemlerini çözmeye yönelik Fikir Geliştirme Atölyeleri
-İş Modeli Geliştirme Atölyeleri ve mentorluk çalışmaları

. Hedef kitle ve değer önerisi tanımı
. Pazarlama stratejilerinin belirlenmesi
. Gelir modeli ve hedeflerinin belirlenmesi
. Kilit faaliyetleri-kilit kaynakların ve kilit iş ortaklıklarının belirlenmesi
. Maliyet yapısının oluşturulması
. İş modeli alternatifleri ve optimizasyonunun çıkarılması

-İlk prototipin/hizmet fikrinin pazara veya odak kullanıcı gruplarına sunulması
-Çevik proje yönetimi yaklaşımları uygulanarak ürün ve pazar uyumunun geliştirilmesi
çalışmaları yürütülmektedir.

Siz de işletmeniz için çevik bir gelecek tasarlamak, motive ve hedef odaklı çalışanlarınızla pazara inovatif ürün ve iş modelleri geliştirmek ve firmanızı inovasyon ve büyüme odaklı yeni nesil çevik firmalar segmentine çekmek istiyorsanız iletişime geçin, size özel “kurum içi girişimci geliştirme” programınızı tasarlayıp pazar odaklı takımlarınızı yetiştirerek pazara uyan ürünler geliştirelim.