İşletmelerimizi etkileyen dış ve iç koşullar sürekli değişiyor.  Bazen mevcut ürününüz veya iş yapış şekliniz için tehditler oluştururken genellikle de yeni fırsatlar ve olanaklar ortaya çıkıyor.  Bütün bu değişime adaptasyon ve sürekli gelişim için öncelikle çevikliğin olmazsa olmazı düşünen, farkındalığı yüksek ve iş birliği içinde çalışan çevik bir organizasyona dönüşmek ve fırsatları gözden geçirme çalışmasını iş yapış rutininin içine yerleştirmek gerekiyor.

Değişim sadece üst yönetimin takip edebileceğinden çok daha fazla kaynaktan geliyor, o nedenle, takımlarını kurum-içi girişimci bilinci ile yetiştirmeye ve onların fikirlerini ve potansiyellerini ortaya çıkarmaya odaklanan firmalar pazarda fark yaratıyor.

Yeni İş Fikrinin Pazara Hazırlanması çalışması,

Farklı fonksiyonları ve yetkinlikleri içeren takımlarla yeni iş fikirlerinin geliştirilmesi, karlı bir şekilde modellenmesi ve pazara sunumunun planlanması aşamalarını içermektedir.

Başarı için;

Müşterinin ihtiyacına uygun bir iş fikri

Pazar dinamiklerine uygun karlı bir iş modeli ve

Çevik yaklaşımlarla yürütülen bir pazara çıkma süreci

Gerekmektedir.