İnşaat Sektörü en hantal ve en verimsiz sektörlerin arasında başı çekiyor ve değişime adaptasyon, güvensizlik, düşük çalışan motivasyonu ve işi sahiplenme, çok paydaşlı yapılar arasında bilgi akışı ve koordinasyon sorunları verimliliğe engel oluyor, oluk oluk paranın sokağa akmasına neden oluyor. ÇEVİK YÖNETİM YAKLAŞIMLARI üretken takımlara dönüşme ve takımların sürekli olarak kendini geliştirmesi kültürü ile İnşaat Sektörüne büyük katma değer sağlıyor.

  • Mimarlık ve mühendislik tasarım firmalarının,
  • Multidisipliner BIM takımlarının
  • Tasarla+yap çalışılan “yap işlet devret” yüklenicilerin
  • Alt yüklenicilerin ve
  • Ana yüklenicilerin

çevik proje takımlarına dönüşerek kayıpları kazanca dönüştürebilirler, daha kısa zamanda daha az iş gücü, daha az malzeme sarfiyatı ve çok daha az koordinasyon kayıpları ile daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlayabilirler.

Her ne kadar çevik yaklaşımlar belli çalışma şekillerini önerseler de her firmanın dönüşüm yolculuğu kendi içinde bulunduğu duruma göredir. O nedenle bu metotlardan faydalanarak süreci birlikte tasarlıyor ve sorunları çözerek ilerliyoruz.

PROGRAM KATILIMCILARININ GÖRÜŞLERİ SİZE FİKİR VERECEKTİR.