Dünya hızla başkalaşıyor, her yeni gün yeni sosyoekonomik ortamı ve karmaşık rekabet koşullarını beraberinde getiriyor. Bu koşullarda yeni iş kurmak veya mevcut işletmenin gelişimini sağlamak için stratejik planlama ve iş geliştirme yaklaşımı da değişiyor. Belirsiz ortamda giderek karmaşıklaşan projelerin yönetiminde alışılagelmiş klasik yöntemler yetersiz kalıyor.

DEĞİŞKEN DÜNYADA İŞ GELİŞTİRME ve DEĞİŞKEN DÜNYADA PROJE YÖNETİMİ felsefesi ile hazırlanmış olan eğitimlerimiz inşaat, üretim gibi yazılım dışı sektörlerin, KOBİ’lerin değişime ve dijitalleşmeye ayak uydurmasına ve kendi fırsatlarını yaratmasına yol göstermektedir.

Devamını Oku

Değişime uyum ve yeni neslin çalışma motivasyonu günümüzde işletmelerin en büyük sorunu. Dijital sektörler yeni nesil iş geliştirme ve yönetim yaklaşımları ile bu sorunları fırsata çevirmiş ve tüm dünyaya çağ atlatmış durumdalar. Daha tutucu olan sektörler ise klasik iş geliştirme ve iş yapış metotlarının artık ihtiyaçlarını karşılamadığını ve firmalarını sona yaklaştırdığını fark etmeye başladılar, bu nedenle dönüşüm onlar için de kaçınılmaz bir hal aldı.

Eğitimlerimiz temel olarak; tasarım odaklı düşünme, motive otonom takımlarla düşünen organizasyonlara dönüşme, sürekli gelişim, müşteri odaklılık, şeffaflaşma ve yalınlaşma öğeleri üzerine kurulmuştur.

2 günlük ve uygulamalı olarak tasarlanmış olan eğitimlerimiz genel katılıma açıktır ve kurumda daha büyük etki ve hızlı dönüşüm isteyen firmalar için kurumlara özel olarak kapalı gruplar halinde de organize edilmektedir.

DDPY02-Bina Tasarımı ve BİM Süreçlerinde Çevik Yönetim

DDPY02-Bina Tasarımı ve BİM Süreçlerinde Çevik Yönetim

Talep üzerine kapalı gruplara verilmektedir. Talep üzerine kapalı guruplara verilemktedir.

Eğitim Detayı

DDPY03-Dijital Dönüşüm Projelerinde Çevik Yönetim

DDPY03-Dijital Dönüşüm Projelerinde Çevik Yönetim

Talep üzerine düzenlenmektedir. Kuluçka merkezinde

Eğitim Detayı

DDPY01-Değişken Dünyada Çevik Proje Yönetimi

DDPY01-Değişken Dünyada Çevik Proje Yönetimi

20 – 21 Mart 2020
Erken kayıt Sonu: 10 Mart 2020

Eğitim Detayı

DDPY04-Startup'lar İçin Çevik Proje Yönetimi

DDPY04-Startup'lar İçin Çevik Proje Yönetimi

Talep üzerine kuluçka merkezlerinde düzenlenmektedir.

Eğitim Detayı

DDIG01-Değişken Dünyada İş Geliştirme ve İnovasyon

DDIG01-Değişken Dünyada İş Geliştirme ve İnovasyon

15 – 16 Mayıs 2020
Erken kayıt Sonu: 8 Mayıs 2020

Eğitim Detayı