Ne Müthiş Fikirler Gördüm, İş Modelleri Yoktu

Çoğunluğu genç olan veya profesyonel hayattan patronluğa geçen girişimciler müthiş fikirler ve ideallerle “Startup” şirketlerini kuruyorlar ve fikrin başarı için yeterli olduğunu bir anda büyük başarılara ulaşacaklarını düşünüyorlar ve umdukları kadar hızlı ilerleyemeyince hayal kırıklığına uğrayıp pes ediyorlar.  Bu nedenle birçok fikir heba oluyor ya da pazar şansı olmayan fikre emek ve zaman harcanıyor.  Kuluçka merkezleri gibi oluşumlar bünyesinde girişim fikrinin değerlendirilmesi, karlı bir şekilde iş modelinin hazırlanması ve piyasaya sunulması ve ölçeklenmesi süreçlerinde kuluçka merkezleri bünyesinde mentorluk ve network desteği veriyoruz.

Ayrıca birçok kuluçka merkezinde ikinci planda kalan inşaat sektörüne ürün geliştiren Start-up’lara özel olarak destek oluyor ve onların sunduğu değerin pazarla buluşmasına özel bir oluşumla destek oluyoruz.  İnşaat Sektörü start-up’ları özel olarak mentorluk desteği talebinde bulunabilirler.